Energirett

Energi- og klimapolitikk har fått stadig større betydning de senere år og står høyt på den politiske agenda så vel nasjonalt som internasjonalt. Dette har medført økt fokus på reduksjon av energikildenes påvirkning på miljøet gjennom satsing på grønn energi, redusert energiforbruk samt krav om lavere CO2 utslipp. 

Liquified Natural Gas (LNG) er det mest miljøvennlige marine drivstoff på markedet i dag. LNG passer for alle type fartøy, herunder ferger, passasjerskip, tankskip, bulkskip, supply- og containerskip. LNG brukes også som energikilde og erstatter olje i en rekke landbasert industri. 

Vi har solid erfaring og er særlig spesialisert innenfor LNG kontrakter for shippingnæringen, herunder så vel kjøp og salg av fysisk LNG som oppføring av LNG bunkrings- og lagringsanlegg. 

LNG kontrakter blir i stadig mindre grad linket til oljen til fordel for egne LNG prisindekser. Det er avgjørende å velge rett prisindeks for å sikre optimal pris. Valg av prisindeks er også viktig ut fra et risiko- og konkurranseperspektiv.

I tillegg til prisen for molekylene utgjør transportelementet en ikke-uvesentlig del av prisen ved LNG kontrakter. Det er følgelig viktig å sikre riktig prisstruktur i kontrakten for å oppnå en konkurransedyktig pris.

Særlig for landbasert industri samt innenriks fergedrift kan LBG (liquified biogas) være et godt alternativ til f.eks. batteridrift eller andre energikilder. LBG er regnet som "ren energi" (nullutslippteknologi) i offentlige ferge-anbud i Norge og drivstoffet kan brukes på tradisjonelle LNG ferger. Hydrogen som energikilde er også på vei inn på markedet og er et miljøvennlig, spennende, fremtidsrettet produkt med sin "plug-and-play" container teknologi.   

Vi har også god erfaring med å bistå klienter med finansiell sikring av bunkerskontrakter. 

Sidemeny

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×