Viktig lovendring fra 1. juli 2016 - ny øvre aldersgrense i arbeidslivet

Arbeidsmiljølovens grense for opphør av arbeidsforhold grunnet alder ble økt fra 70 til 72 år fra og med 1. juli 2015. Aldersgrensen innebærer at arbeidsgiver ensidig kan avslutte arbeidsforholdet når arbeidstakeren fyller 72 år. 

Med virkning fra den 1. juli 2016 vil aldersgrense på 67 år være i strid med loven jfr. arbeidsmiljøloven § 15-13 bokstav a. Arbeidsgivere som ønsker å ha en bedriftsintern aldersgrense ned mot 70 år bør innføre dette før den 1. juli 2016. Innføres ikke slik bedriftsintern aldergrense gjelder grensen på 72 år som fastsatt i Arbeidsmiljøloven. 

En bedriftsintern aldersgrense som er lavere enn 72 år (dog ikke lavere enn 70 år) må være kjent blant arbeidstakerne. Aldersgrensen må praktiseres konsekvent hvilket innebærer at arbeidsgiver som hovedregel ikke kan la arbeidstakere arbeide lengre enn den fastsatte aldersgrensen.  Den bedriftsinterne aldersgrensen må videre være saklig begrunnet, ikke være uforholdsmessig inngripende og arbeidstakerne må tilbys en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. 

Dersom det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet kan det avtales en lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år jfr. arbeidsmiljøloven § 15-12 bokstav a nr. 2. Vilkåret om at det skal være "nødvendig" innebærer at dette er en snever unntaksregel. 

Bestemmelser i tariffavtaler om lavere bedriftsinterne aldersgrenser som gjaldt før lovendringen trådte i kraft 1. juli 2015, kan som hovedregel beholdes inntil tariffavtalen utløper og maksimalt inntil tre år dersom tariffavtalen ikke angir noe opphørtidspunkt. 

 

Sidemeny

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×